DZIKIR PAGI DAN PETANG SESUAI SUNNAH PDF

Dzikir Pagi adalah Dzikir Khusus yang mempunyai keutamaan yang besar bagi sesiapa saja yang mengamalkannya. Pendapat yang kuat mengatakan bahwa amalan Dzikir Pagi ini dilakukan pada waktu antara Shubuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.

Author:Tumuro Faektilar
Country:Serbia
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):2 May 2016
Pages:93
PDF File Size:10.2 Mb
ePub File Size:20.44 Mb
ISBN:392-2-69191-665-7
Downloads:69861
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MauzilAbu Dawud no. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Al-Ahzab: Qaaf: Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Allah mengetahui apa-apa yang berada dihadapan mereka, dan dibelakang mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari Ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Al-Ikhlash: Dibaca pagi dan sore 3x. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.

Al-Falaq: Raja manusia. Sembahan Ilah manusia. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Dari golongan jin dan manusia.

Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur.

Wahai Rabb, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Dengan rahmat dan kehendak-Mu kami hidup dan dengan rahmat dan kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan bagi semua makhluk. Dan kepada-Mu tempat kembali bagi semua makhluk.

Aku adalah hamba-Mu. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.

Ya Allah, tutupilah auratku aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang dan tentramkan-lah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau.

Dia-lah Yang Mahamendengar dan Mahamengetahui. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan barangsiapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dijaga dari gangguan jin hingga pagi hari. Lihat pula Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. Dan barangsiapa membacanya dengan yakin di waktu sore lalu ia meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk ahli Surga.

Al-Bukhari no. Al-Bukhari dalam Shahiib al-Adabil Mufrad no. At-T irmidzi no. Lihat Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah no. At-Tirmidzi no. Lihat juga Shahiih al-Waabilish Shayyib hal. Muslim no. Jadi, dzikir ini dibaca x diwaktu pagi dan x diwaktu sore.

Ibnu Majah no. Jumlah yang terbanyak dari dzikir-dzikir Nabi adalah seratus diwaktu pagi dan seratus diwaktu sore. Huud: 3 , QS. An-Nuur: 31 , QS. At-Tahriim: 8 dan lain-lain.

Thobroni melalui dua isnad, keduanya jayyid. Ebook Dzikir Pagi dan Petang download disini. Silahkan jika ingin menyalin atau menyebarkan isi dari Blog ini dengan mencantumkan sumbernya, semoga bermanfaat. Twitter Facebook Google Plus.

HYPNOTISIEREN LERNEN PDF

Bacaan Dzikir Pagi dan Petang Arab, Latin, Terjemahan Sesuai Sunnah

Secara etimologi zikir memiliki arti menyebut, mengingat atau berdoa. Kata zikir juga merupakan memori, pengajian. Dalam bahasa agama Islam dzikir seringkali didefinisikan dengan mengingat dan menyebut Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Bacaan dzikir yang paling utama adalah Laa Ilaaha Illallaah dan seseorang yang membaca zikir disebut dengan dzaakir. Bertasbih yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menggunakan jari kanan atau ruas-ruas jari kanan, yang diyakini pada hari kiamat nanti jari jemari akan bersaksi dihadapan Allah. Janganlah kalian lalai, sehingga melupakan rahmat.

R K KANODIA GATE ECE FREE PDF

Lafadz Dan Bacaan Dzikir Pagi Sesuai Sunnah

Abu Dawud no. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang. Al-Ahzab: Qaaf:

CD800A SANWA PDF

Dzikir Pagi dan Petang Sesuai As-Sunnah Yang Shahih (Versi Photo)

.

GAELEN FOLEY SEDUCTORA INOCENCIA PDF

Kumpulan Dzikir Pagi dan Petang sesuai Sunnah (3)

.

Related Articles