HANDLEIDING WINAMP PDF

Turn your computer into a music jukebox. Use auto-tagging to clean up your messy music library. Enjoy a great music experience with MusicBee. Sound Quality Matters Whether you play your music on an audiophile setup or on a laptop, MusicBee is designed with features to fulfill all your needs. Skins are a great way to personalize MusicBee to your liking. You can also make your own skin and share it with others.

Author:Zulkree Morr
Country:Dominican Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):3 November 2011
Pages:137
PDF File Size:15.21 Mb
ePub File Size:17.76 Mb
ISBN:393-3-51751-536-7
Downloads:40570
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigatilarNuttige links Inleiding Voor wie reeds weet hoe om te gaan met LRC-bestanden: zorg dat uw LRC-bestanden dezelfde naam buiten de extensie uiteraard hebben als de MP3-bestanden waar ze bijhoren.

Standaard moeten de LRC-bestanden ook in dezelfde map staan als de MP3-bestanden waar ze bijhoren, maar u kan dit wijzigen in het Voorkeuren-scherm. Zingamp Karaoke is een uitbreiding voor Winamp die het mogelijk maakt liedteksten weer te geven die gesynchroniseerd werden met de muziek.

Dit is erg leuk om mee te zingen. Dit is echte karaoke: muziek zonder zang met liedteksten die per lettergreep gesynchroniseerd werden met de muziek.

U kan KAR-bestanden op verschillende Internetsites downloaden. LRC-bestanden: Dit zijn tekstbestanden die een liedtekst en tijdcodes bevatten. Tijdens het afspelen van een MP3-bestand wordt de liedtekst gesynchroniseerd met de muziek weergegeven. Met de ingebouwde editor kan u in Zingamp zelf LRC-bestanden aanmaken.

Ook kan u op verschillende sites LRC-bestanden terugvinden. Dit soort bestanden zult u minder vaak tegenkomen. Zingamp Karaoke vereist dat Winamp versie 2. U kan Zingamp Karaoke opstarten vanuit het Start-menu. Zingamp Karaoke verschijnt dus niet als plugin onder Winamp, u moet het programma afzonderlijk opstarten. Wanneer u Zingamp opstart wordt echter automatisch ook Winamp geladen. Zingamp Karaoke configureren Wanneer u Zingamp opgestart hebt, kan u het programma configureren door in het menu Karaoke op Preferences Voorkeuren te klikken.

U krijgt dan volgend venster te zien: We bekijken kort alle opties: Algemeen Taal Hier kan u de taal van Zingamp instellen op Engels of Nederlands.

Standaard staat dit ingesteld op Engels, dus verander dit naar Nederlands. Altijd zichtbaar blijven Wanneer deze optie geactiveerd is, zal Zingamp steeds het bovenste venster zijn. Andere vensters kunnen dan niet voor Zingamp komen te staan, zodat Zingamp steeds zichtbaar blijft.

Standaard is deze optie geactiveerd. Vensterpositie en grootte onthouden Deze optie bepaalt of Zingamp onthoudt waar het ergens op het scherm geplaatst is, en welke grootte u het venster heeft gegeven.

Wanneer u Zingamp dan afsluit en een volgende keer opstart, zal het programma automatisch terug deze positie en venstergrootte instellen. Indien deze optie niet geactiveerd is, herneemt Zingamp bij elke nieuwe start van het programma de standaard venstergrootte en beeldschermpositie. Standaard staat deze optie aan. Menubalk weergeven De menubalk op het hoofdscherm van Zingamp "Karaoke" kan worden verborgen door het vinkje uit dit selectievakje te verwijderen. Wanneer de menubalk verborgen is, kan u door op Escape te drukken in het hoofdscherm de menubalk weer zichtbaar maken.

Het menu zelf kan u trouwens ook oproepen door met de rechtermuisknop ergens op het hoofdscherm te klikken. Winamp-locatie Aangezien Zingamp gebruik maakt van Winamp, moet het programma natuurlijk ook weten waar Winamp ergens op uw systeem geplaatst is. Afspelen in Winamp pauzeren wanneer LRC-Editor wordt geopend Aangezien de LRC-editor over een eigen afspeelengine beschikt, zult u bij het starten van de LRC-editor vanuit Zingamp waarschijnlijk toch even geen behoefte hebben aan het afspelen in Winamp.

Daarom wordt in dit geval het afspelen in Winamp automatisch gepauzeerd. Indien u dit niet wenst, kan u het vinkje uit dit vakje verwijderen. De naam van een LRC-bestand moet steeds identiek zijn aan de naam van het MP3-bestand waar het bij hoort op de extensie na natuurlijk. Dus "Boudewijn De Groot - Jimmy. Zingamp afsluiten bij afsluiten Winamp Zorgt ervoor dat Zingamp automatisch wordt afgesloten wanneer u Winamp afsluit Zingamp kan toch niet werken zonder Winamp.

Winamp afsluiten bij afsluiten Zingamp Zorgt ervoor dat Winamp automatisch wordt afgesloten wanneer u Zingamp afsluit. Handig wanneer u Winamp enkel gebruikt in combinatie met Zingamp.

Karaoke Tijdscorrectie in millisec. U kan de tekst een bepaald aantal milliseconden later of vroeger laten weergeven dan eigenlijk voorzien. Standaard staat hier ingevuld, wat betekent dat de tekst milliseconden vroeger verschijnt dan eigenlijk bepaald in de liedtekst. De reden hiervan is dat dit comfortabeler werkt: u krijgt reeds iets op voorhand het stuk tekst te zien dat u moet gaan zingen.

Beeld Achtergrondafbeelding Hier kunt u een afbeelding kiezen die getoond wordt op het hoofdscherm van Zingamp. Indien u dit tekstveld leeg laat, wordt er geen achtergrondafbeelding gebruikt.

Toon afbeelding in MP3-map indien beschikbaar Indien u dat wenst, kan de achtergrondafbeelding automatisch vervangen worden door een afbeelding die zich bevindt in de map van het MP3-bestand dat momenteel wordt afgespeeld. U kan opgeven hoe dit bestand moet heten en hierbij eventueel gebruik maken van jokers bv. In dat geval wordt het eerste bestand genomen dat voldoet aan de beschrijving. Indien u als beschrijving cover. Standaard is deze optie niet actief en wordt dus steeds dezelfde achtergrondafbeelding getoond.

Pas grootte van afbeelding aan grootte van venster aan Markeer deze optie indien u wenst dat de achtergrondafbeelding automatisch vergroot of verkleind wordt om het hele venster op te vullen. Behoud originele verhoudingen Deze optie is enkel beschikbaar wanneer de vorige optie geactiveerd is.

Hiermee kan u vermijden dat de achtergrondafbeelding vervormd bv. Achtergrondkleur, oplichtkleur, voorgrondkleur De achtergrondkleur is de kleur van het venster zelf.

Wanneer u een venstervullende achtergrondafbeelding ingesteld hebt, zal deze kleur niet zichtbaar zijn. De oplichtkleur is de kleur die het stuk tekst krijgt dat gezongen moet worden.

De voorgrondkleur is de kleur die het stuk tekst krijgt dat reeds gezongen werd of nog niet gezongen moet worden. Toon 4 tekstregels i. Wanneer u deze optie uitschakelt, krijgt u enkel nog de huidige en de volgende regel te zien. Lettertype Hier kan u het lettertype, de lettergrootte en de opmaak instellen.

De lettergrootte is standaard "Auto", wat betekent dat Zingamp zelf de lettergrootte kiest op basis van de grootte van het venster en de langste tekstregel binnen de huidige liedtekst er wordt dan gekozen voor de grootste lettergrootte die nog net de langste regel van de huidige liedtekst volledig in beeld kan brengen.

Indien u dit liedje niet heeft, kan u een ander liedje gebruiken. Het principe blijft hetzelfde. Zorg dat zowel Zingamp als Winamp opgestart zijn, en speel in Winamp het gewenste liedje in ons voorbeeld "Geweldig Plan". Aangezien er nog geen liedtekst voorzien is voor dit liedje verschijnt in het hoofdscherm van Zingamp gewoon de titel van het liedje zoals opgegeven door Winamp.

De LRC-Editor wordt gestart. Gebruik de knoppen "Play", "Pause" en "Stop", en de positieslider om het bestand af te spelen, zodat u ondertussen de liedtekst kan intypen. Zorg dat de liedtekst volledig en foutloos in de LRC-Editor is ingebracht voor u verdergaat. Indien u de liedtekst zelf intypt, kan het gebeuren dat bepaalde stukken tekst moeilijk verstaanbaar zijn. In dat geval kan u eventueel de afspeelsnelheid verlagen door de temposlider naar links te verschuiven. Zingamp is in staat de afspeelsnelheid te verlagen of te verhogen zonder de toonhoogte te veranderen.

Nu wordt het tijd om de tekst te synchroniseren met de muziek. Plaats de cursor op de eerste regel van de tekst klik op de bovenste regel van de tekst en begin het liedje af te spelen. Telkens er een regel gezongen wordt klikt u nu op de grote knop "Voeg tijdsaanduiding in op plaats van cursor in tekst". Er verschijnt een tijdscode voor de regel en de cursor verplaatst zich automatisch naar de volgende regel. Werk zo het hele liedje af. In sommige liedjes komen snelle stukken tekst voor waarbij het moeilijk is om precies op het juiste ogenblik te klikken op de knop "Voeg tijdsaanduiding in op plaats van cursor in tekst".

Sluit de LRC-Editor af klik op het kruisje rechtsboven. Er zal u gevraagd worden of u de wijzigingen wenst op te slaan. Klik op "Ja". Het LRC-bestand zal automatisch in de juiste map en met de juiste naam worden bewaard. Wanneer u nu het bestand afspeelt in Winamp krijgt u de liedtekst te zien in Zingamp!

BUSINESS INTELLIGENCE WITH MICROSTRATEGY COOKBOOK PDF

Zingamp Karaoke

.

EPAPER NRI TIMES PDF

ChamSys MagicQ User Manual

.

HONTKO ENCODER PDF

Documentation

.

DENUNCIANTES INVEJOSOS PDF

Download dsp

.

Related Articles