ING WERKGEVERSVERKLARING PDF

Twee verschillende kleuren accepteren wij niet. Correcties, zoals doorhalingen en tipp-ex, zijn niet toegestaan. Als u een fout heeft gemaakt bij het invullen, is er dus geen andere mogelijkheid dan een nieuw formulier in te vullen. U moet alle vragen invullen of aankruisen. Gegevens werkgever Bij naam werkgever vult u de volledige naam in van de organisatie waarmee de medewerker de arbeidsovereenkomst heeft, dus niet de eventuele handelsnaam. Bij adres werkgever mag u zowel het vestigingsadres als een eventueel postbusnummer invullen.

Author:Faera Jugul
Country:Saint Lucia
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):12 December 2007
Pages:65
PDF File Size:4.99 Mb
ePub File Size:1.28 Mb
ISBN:717-9-85674-757-4
Downloads:77795
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShakadalTwee verschillende kleuren accepteren wij niet. Correcties, zoals doorhalingen en tipp-ex, zijn niet toegestaan. Als u een fout heeft gemaakt bij het invullen, is er dus geen andere mogelijkheid dan een nieuw formulier in te vullen. U moet alle vragen invullen of aankruisen.

Gegevens werkgever Bij naam werkgever vult u de volledige naam in van de organisatie waarmee de medewerker de arbeidsovereenkomst heeft, dus niet de eventuele handelsnaam. Bij adres werkgever mag u zowel het vestigingsadres als een eventueel postbusnummer invullen.

Let op: de postcode die u vermeldt, moet horen bij het adres. Dus postbusnummer, dan ook graag de postcode van de postbus. Of vestigingsadres - dan ook graag de postcode van het vestigingsadres.

Vermeld waar mogelijk het vast telefoonnummer. Gegevens van uw werknemer Bij naam werknemer vult u ook de meisjesnaam in als daar sprake van is. De datum indiensttreding moet gelijk zijn aan de datum die in de arbeidsovereenkomst en op de salarisstrook staat. De functie moet exact gelijk zijn aan de functie die op de salarisstrook staat. Aard van het dienstverband Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband moeten de vermelde begin- en einddata gelijk zijn aan de data in de arbeidsovereenkomst.

Wilt u alle vragen invullen of aankruisen? Het is voor veel medewerkers vanzelfsprekend dat ze geen directeur of aandeelhouder zijn, maar toch verzoeken we u dat in dit veld echt aan te vinken Verklaring voortzetting dienstverband Deze rubriek moet u invullen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband. Wilt u de rubriek volledig invullen en apart ondertekenen? Inkomen Het bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris dat vermeld staat op de ingeleverde salarisstrook, of 13 maal als sprake is van een vierwekelijks salaris.

Toekomstige salarisstijging Heeft u bij het invullen van de werkgeversverklaring alvast rekening gehouden met een toekomstige salarisstijging? Dan verzoeken we u op briefpapier van de firma te verklaren per wanneer de stijging ingaat en dat de stijging onherroepelijk is. Parttimer Vult u het werkelijke salaris in, dus het bedrag op parttime basis, niet op basis van fulltime. Bij vakantiebonnen moet de totale waarde van de bonnen ingevuld worden over de afgelopen 12 maanden.

Overig inkomen Als u overig inkomen opgeeft, dan moet dit ook van structurele aard zijn. U geeft in dat geval ook het bedrag over de laatste 12 maanden op. Wilt u deze rubriek toch volledig invullen. U vult ook een onderhandse lening in als er sprake is van bijvoorbeeld een fietsplan of pc-prive project. Ondertekening De ondertekening moet volledig zijn en voorzien van een bedrijfsstempel. Als u niet beschikt over een bedrijfsstempel, moet u dit op briefpapier van het bedrijf verklaren.

Wilt u deze stempelverklaring door dezelfde persoon laten ondertekenen die ook de werkgeversverklaring ondertekent? Een voorbeeld van een stempelverklaring treft u hier aan. Informatie intermediair Geef de link naar de online werkgeversverklaring door aan uw klant. Uw klant overhandigt vervolgens de origineel ingevulde werkgeversverklaring u. Controleer of de werkgeversverklaring volledig en juist is ingevuld conform NHG-vereisten. Is dit niet het geval, laat dan uw klant vragen zijn werkgever een nieuwe werkgeversverklaring invullen.

Scan en upload de werkgeversverklaring via HDN of via omgeving van de geldverstrekker of 4 serviceprovider. Bewaar de origineel ingevulde werkgeversverklaring in het klantdossier. Met deze service willen wij bijdragen aan het stroomlijnen van de administratieve processen bij een hypotheekaanvraag.

Wilt u een formulier op maat dan leveren wij maatwerk, T: Indien gewenst kunt u deze pagina direct koppelen aan uw website, formulier.

BJT EXERCISES WITH SOLUTIONS FILETYPE PDF

Informatie werknemer

Goltirg Werkgeversverklaring aanvraag code Securing a Dutch mortgage mortgage in Dutch is hypotheek is thus facilitated by mortgage lenders that offer specialised expat services, such as English-language contracts or other special features related to werkgeversverklarinv mortgages in the Netherlands. Read more about tax advantages for expat homebuyers in the Netherlands. December 11, Expat Voices of the Netherlands: Unusually, it may be possible to fix interest rates for long periods, up to 10 or even 30 years. Click to the top of our guide to Dutch mortgages. Die legale partner gaat naar een illegale shoarma tent enz. Help me to find this werkgeversverklaring ind pdf files. Will be grateful for any help!

HSE L23 PDF

Werkgeversverklaring

Vul de werkgeversverklaring niet zelf in, laat uw werkgever de verklaring invullen. Het is immers zijn verklaring. Een werkgeversverklaring geeft u en uw bank inzicht in uw inkomen, hoe uw inkomen is opgebouwd en hoe stabiel het is. De bank beoordeeld uw werkgeversverklaring en gebruikt de informatie om te bepalen of u wel of geen financiering krijg voor uw huis, boot of auto. Werkgeversverklaring in PDF Werkgeversverklaring in Word Werkgeversverklaring als Plaatje Kosten Koper Nu je een werkgeversverklaring nodig bent is het waarschijnlijk ook interessant om te kijken wat de kosten koper zijn voor het huis dat je op het oog hebt. Neem een kijkje op www.

Related Articles