JEAN PIAGET CONSTRUCTIVISME PDF

Who Was Jean Piaget? Jean Piaget was a philosopher from Switzerland. He was also a natural scientist that was famous for the work that he did studying cognitive development and learning theories encompassed in his view of "genetic epistemology". At the young age of eleven he attended high school at Switzerland Latin wherein one of his short pieces was the start of his scientific career.

Author:Felabar Masar
Country:Mozambique
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):18 October 2016
Pages:301
PDF File Size:10.76 Mb
ePub File Size:14.27 Mb
ISBN:506-4-47897-685-4
Downloads:81681
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KegalDeze week: Jean Piaget. The principle goal of education in the schools should be creating men and women who are capable of doing new things, not simply repeating what other generations have done.

Op jonge leeftijd had hij al belangstelling voor de natuur en doorliep met succes het lyceum. Tijdens zijn studie kreeg hij grote interesse in de filosofie. Vooral het onderdeel kennistheorie waar komt kennis vandaan vond hij erg interessant.

Om zich daar verder in te verdiepen besloot hij de ontwikkeling van kennis bij kinderen te bestuderen. Hij dacht in de eerste instantie hier een paar jaar mee bezig te zijn, maar het is uiteindelijk zijn levenswerk geworden.

Anders gezegd: dat datgene wat kinderen bewust kunnen leren en ervaren is afhankelijk van de leeftijdsfase waarin zij zich bevinden. Deze theorie valt tegenwoordig binnen het sociaal constructivisme , een stroming die uitgaat van leren als een sociaal proces en dat het gaat om het beeld dat de lerende maakt van de kennis die aangereikt wordt.

Hieruit komen onderwijsvormen als projectgestuurd leren , waarbij leerlingen in groepen zelf op zoek gaan naar het juiste antwoord. Het reflecteren op het geleerde is hierbij ook erg belangrijk. Ook John Dewey , waarover we al eerder schreven, valt tegenwoordig onder deze stroming. Piaget omschrijft in zijn boeken drie mechanismen waarmee de structuren kunnen worden vormgegeven, oftewel waarmee kennis wordt opgedaan Solon, : Assimilatie aanpassing : Het toevoegen van een waargenomen handeling aan een bestaande structuur.

Een kind weet bijvoorbeeld dat zijn sok een kledingstuk is. Als het kind ontdekt dat zijn broeken ook kleding is, zal hij zijn broeken onderbrengen in de structuur van de kleding. Accommodatie aanbrengen van kennis : Het schema wordt veranderd door middel van assimilatie. De structuur kleding bevatte eerst alleen de sokken van het kind, nu is het kind er door assimilatie achter gekomen dat broeken ook kledingstukken zijn.

Hierdoor is zijn structuur uitgebreid. Equilibratie onderhouden van kennis : Door assimilatie en accommodatie worden structuren steeds uitgebreider, oftewel krijg je steeds meer kennis. The goal of education is not to increase the amount of knowledge but to create the possibilities for a child to invent and discover, to create men who are capable of doing new things. In zijn boeken omschrijft hij vrij nauwkeurig deze leeftijdsfasen: Het sensori-motorische stadium 0 tot 2 jaar , waarin het kind vooral handelt op basis van zintuiglijke indrukken.

Het pre-operationele stadium 2 — 7 jaar , waarin imitatie een belangrijke rol speelt. Het concreet-operationele stadium 7 tot 11 jaar. In dit stadium ziet het kind al wel logische verbanden, maar heeft het nog steeds de behoefte heeft aan concreet materiaal. Het formeel-operationele stadium vanaf 12 jaar. Vanaf dit stadium is het kind in staat om abstract te redeneren. De invloed van Jean Piaget De door Piaget omschreven fasen komen vaak terug in boeken rondom pedagogiek en onderwijs.

Door rekening te houden met de ontwikkelfasen zou je kinderen effectiever kunnen laten leren. In een meta-studie door Jordan and Brownlee werd een sterke correlatie gevonden tussen basisscholen die rekening houden met de ontwikkelingsfasen en hoe goed leerlingen scoren op rekenen en lezen.

Allereerst zijn er onderzoekers die de door Piaget omschreven fasen te globaal of wel te willekeurig vinden: Er kan onvoldoende duidelijk worden gemaakt wanneer een kind zich in een bepaalde fasen bevindt en dus is het niet wetenschappelijk. Ten tweede is de kritiek dat zijn ontwikkelfasen enkel wat zeggen over specifieke cognitieve kennis, maar bijvoorbeeld niet gaan over sociaal gedrag en de persoonlijkheid van een kind.

Deze laatste kritiek is echter discutabel, omdat Piaget hier wel degelijk mee bezig is geweest: Meer lezen over Jean Piaget? Genomineerd voor leraar van het jaar Mede-oprichter van Vernieuwenderwijs.

ESPONDILITE ANQUILOSANTE PDF

Het gedachtegoed van… Jean Piaget

.

HENRY MILLER SEXUS PLEXUS NEXUS PDF

Piaget et le constructivisme

.

AEROPLAN REWARD CHART PDF

Jean Piaget

.

Related Articles